Miercuri, 14 septembrie 2016, în ziua sărbătorii „Înălţarea Sfintei Cruci”, în Catedrala Romano-Catolică ,,Sfânta Maria Regină’’ din Iaşi, familiile din parohie și credincioșii de...

Sfinţiile voastre, dragi fraţi şi surori în Cristos, Timpul Postului Mare ne-a oferit prilejul de a întâlni încă o dată calea mântuirii, calea crucii, calea...

Pocăinţa este mişcarea inimii prin care se renunţă la păcat, pentru că el este o jicnire adusă lui Dumnezeu. În cărţile V.T., Cuvântul...

S-a făcut sărac pentru a ne îmbogăţi cu sărăcia sa (cf. 2Cor 8,9) Iubiţi fraţi şi surori, Cu ocazia Postului Mare vă...

Cuvântul Domnului …ascultat In 1,1-18 „La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu. Acesta era la început la...

"Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi" Mesaj către familii Bucuraţi-vă în Domnul! Iarăşi vă zic, bucuraţi-vă! Domnul este...

Cuvântul Domnului …ascultat Lc 1,67-79 Zaharia, tatăl său, a fost umplut de Duhul Sfânt şi a profeţit zicând: „Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui...

Cuvântul Domnului …ascultat Lc 1,57-66 Când a venit timpul pentru Elisabeta ca să nască, a născut un fiu. Vecinii şi rudele ei au aflat...

Duminică 22 decembrie 2013Cuvântul Domnului …ascultat Mt 1,18-24 Naşterea lui Isus Cristos însă a fost astfel: mama lui, Maria, era logodită cu Iosif. Mai...

Cuvântul Domnului …ascultat Lc 1,39-45 „În zilele acelea, Maria a pornit şi s-a dus în grabă către ţinutul muntos, într-o cetate a lui Iuda....

Cuvântul Domnului …ascultat Lc 1,26-38 În luna a şasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la...

Cuvântul Domnului …ascultat Lc 1,5-25 Era în zilele lui Irod, regele Iudeii, un preot numit Zaharia din grupul preoţesc al lui Abía. Soţia...

Cuvântul Domnului …ascultat Mt 1,18-24 Naşterea lui Isus Cristos însă a fost astfel: mama lui, Maria, era logodită cu Iosif. Mai înainte ca ei...

Cuvântul Domnului …ascultat Mt 1,1-17 Cartea genealogiei lui Isus Cristos,fiul lui David, fiul lui Abraham: Abraham l-a născut pe Isaac; Isaac l-a născut pe...

Cuvântul Domnului …ascultat Mt 1,1-17 Cartea genealogiei lui Isus Cristos,fiul lui David, fiul lui Abraham: Abraham l-a născut pe Isaac; Isaac l-a născut pe...

Cuvântul Domnului …ascultat Mt 21,23-27 „După ce a intrat în templu, în timp ce învăţa, s-au apropiat de el arhiereii şi mai-marii poporului şi...

Dumincă, 15 decembrie 2013 Cuvântul Domnului …ascultat Mt 11,2-11 Auzind Ioan, în închisoare, de faptele lui Cristos, i-a trimis pe unii dintre discipolii săi...

Cuvântul Domnului …ascultat Mt 17,10-13 Pe când coborau de pe munte, discipolii l-au întrebat: „De ce spun cărturarii că mai întâi trebuie să vină...

Cuvântul Domnului …ascultat       Mt 11,16-19 În acel timp, Isus spuse mulţimilor: “Cu cine voi compara această generaţie? Este asemenea...

Cuvântul Domnului …ascultat   Mt 11,11-15 Adevăr vă spun, nu s-a ridicat, dintre cei născuţi din femeie, unul mai mare decât Ioan Botezătorul....

Cuvântul Domnului ...ascultat Mt 11, 28-30 „În acel timp, Isus spunea mulţimilor: Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi...

Cuvântul Domnului …ascultat Mt 18,12-14 „În acel timp, Isus le-a spus apostolilor săi: Ce părere aveţi? Dacă un om are o sută de oi...

Cuvântul Domnului …ascultat Lc 1,26-38 „În luna a şasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o...

Duminică, 8 decembrie 2013 Cuvântul Domnului …ascultat Mt 3,1-12 „În zilele acelea, a apărut Ioan în deşertul Iudeii predicând: „Convertiţi-vă, pentru că s-a apropiat...

Cuvântul Domnului …ascultat Mt 9,35 – 10,1.5-8 „Isus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile lor, predicând evanghelia împărăţiei şi vindecând orice boală...

  Cuvântul Domnului …ascultat   Mt 9,27-31 „Când a plecat de acolo, au venit după Isus doi orbi strigând: „Îndură-te de noi, Fiul...

Cuvântul Domnului …ascultat Mt 7,21.24-27 În acel timp, Isus le-a spus apostolilor săi: nu oricine îmi zice „Doamne! Doamne!” va intra în împărăţia...

Cuvântul Domnului …ascultat Mt 15,29-37 „Isus a plecat de acolo şi a trecut de-a lungul Mării Galileii. Apoi a urcat pe un munte şi...

Cuvântul Domnului …ascultat Mt 4,18-22 „În acel timp, Isus, umblând de-a lungul Mării Galileii, a văzut doi fraţi: pe Simon, numit Petru, şi pe...

Cuvântul Domnului …ascultat Mt 8,5-11 În acel timp, intrând Isus în Cafarnaum, a venit la el un centurion, rugându-l: „Doamne, servitorul meu zace în...