Corul Juvenes Ecclesiae

Corul tinerilor „Juvenes Ecclesiae” (Tinerii Bisericii) a luat fiinţă în anul 1996 la iniţiativa pr. Lucian Păuleţ (vicar la catedrală în acea perioadă), a dascălului şi dirijorului Maximilian Husaru cât şi a tinerilor prezenţi în acea vreme în corul Catedralei.
De ce un cor care deja anima Liturghia duminicală de la ora 16.00 la catedrală a trebuit să ia un nume?
Răspunsul este unul simplu. Până în anul 1989, datorită situaţiei politice, Biserica a fost nevoită să se manifeste într-un cadru restrâns şi chiar şi aşa ea a fost destul de persecutată şi avem atâtea exemple de martiri. După anul 1989 însă, Biserica a ieşit la lumină în toată plinătatea ei şi împreună cu ea s-au dezvoltat diferite grupuri la nivel local şi diecezan, grupuri formate din copii, tineri şi adulţi grupuri care activează atât în cadrul bisericii cât şi în afara ei. Pentru o mai bună prezentare la diferite activităţi religioase extra-bisericeşti acest grup de tineri a luat numele de „Juvenes Ecclesiae” nume pe care cu mare cinste îl poartă la diferite întâlniri ecumenice, concerte, turnee, festivaluri, spectacole cu caracter religios.
Entuziasmul, bucuria şi disponibilitatea acestor tineri fac din fiecare prezenţă a lor, fie la celebrările duminicale, fie în diferite ocazii, momente cu adevărat sacre pline de comuniune cu Dumnezeu creatorul, iar viaţa fiecărui ascultător cu siguranţă devine mai frumoasă, mai plină de Dumnezeu.

Organizare
Ca fiecare lucru, pentru început a fost mai greu cu formarea şi organizarea grupului coral ţinând cont de faptul că această grupare este formată din tineri amatori de muzică tineri care în viaţa de zi cu zi se ocupă de cu totul alte lucruri. Pentru început sau folosit cântări simple şi la unison pentru uniformitate şi dezvoltare a simţului muzical, cântări care şi astăzi înfrumuseţează celebrările liturgice animând şi invitând la participare pe toţi cei prezenţi la celebrare. Cu timpul însă sau introdus cântări polifonice de la cântări cu armonie simplă până la lucrări ample, din repertoriul muzicii sacre universale, a marilor autori: Handel, Mozart, Haydn, J.S. Bach, Antonin Dvorak, Gounod, L.B. Est, Bordesse, T.L. de Victoria, Sabin Păutză, G. Musicescu, Bortneanschi…
Acum corul „Juvenes Ecclesiae”, are aproximativ 40 de persoane cu vârste cuprinse între 15 şi 28 de ani împărţiţi în patru voci (sopran, alto, tenor, bass) pregătiţi de dl. Maximilian Husaru dascăl la Catedrala romano-catolică Adormirea Maicii Domnului Iaşi, cu ajutorul dl. Octavian Bişoc care cu măiestrie acompaniază la orgă fiecare moment de repetiţie sau celebrare. Nu putem uita nici contribuţia unor solişti de mare clasă cum ar fi Simona Jidveanu, Anne Marie Bişoc sau Victoria Roca care ne însoţesc la toate marile celebrări şi trebuie să adăugăm şi instrumentiştii care sunt alături, şi fac parte din rândul aceloraşi tineri ai bisericii noastre romano-catolice.
Pentru a reuşi să înaintăm şi să perfectăm calitatea muzicii interpretate, pregătirea corală are loc de trei ori pe săptămână şi anume în zilele de miercuri de la orele 18.00-20.00, vineri de la orele 19.30-20.30 (iarna între orele 19.00-20.00), şi în fiecare duminică înaintea celebrării sfintei Liturghii începând cu ora 15.00.
Cu ce se ocupă aceşti tineri?
Sunt cei de lângă tine. Sunt colegii tăi de bancă din liceu. Sunt colegii tăi de facultate. Sunt colegii tăi de serviciu. Dimineaţa la universitate, după-amiaza la serviciu apoi la repetiţie. Şi nu sunt mai obosiţi decât tine. Dimpotrivă. Mai bogaţi. În HAR.
Dragă tinere. Nu aş vrea să crezi că aceştia sunt extratereştri. Că aceştia nu au o ocupaţie. Ba da. Doar că aceşti tineri în drumul vieţii de zi cu zi simt nevoia de a oferi puţin din timpul lor pentru a-l preamări pe Dumnezeu. Oferă puţin din timpul lor doar pentru ca tu să fii înălţat către cer prin cântarea lui. Prinde curaj. Într-o zi vino şi tu. Apoi adu-ţi şi prietenul. Vino pentru ca într-o zi întreaga biserică să devină un cor care să dea slavă lui Dumnezeu prin cântare. Te aştept.
Maximilian Husaru, dirijor
(sursa: http://www.juvenes.ro)