Acţiunea Catolică

Acţiunea Catolică „Sfântul Iosif” este o asociaţie de laici care se angajează la realizarea scopului apostolic general al Bisericii, în mod liber, în formă comunitară şi organică şi în directă colaborare cu ierarhia Bisericii. Papa Pius al XI-lea afirma în acest sens că: „ Acţiunea Catolică nu este altceva decât ajutorul adus de laici la opera apostolică a ierarhiei; ea a existat de la originile Bisericii, luând în prezent o formă nouă, mai bine adaptată timpurilor prezente.”
Scopurile Acţiunii Catolice sunt externe şi interne. Din cele interne se pot enumera următoarele: formarea spirituală a membrilor, disciplina şi eficienţa lor, perfecta coordonare a tuturor formelor organizate; scopurile externe se referă mai ales la activităţile cu caracter social şi caritativ. Între aceste două tipuri de scopuri există o legătură inseparabilă: „ membri acţiunii catolice trebuie să se intuiască mai întâi pentru ca apoi să poată instrui”.
Acţiunea catolică mai are şi nişte scopuri particulare cum ar fi: colaborarea la viaţa religioasă, răspândirea culturii creştine, apărarea drepturilor şi libertăţii Bisericii, implicarea în domeniul educaţional, soluţionarea creştină a problemelor sociale, precum şi implementarea unui stil de viaţă creştin în cadrul realităţii civile.
Din punct de vedere structural, Acţiunea Catolică este împărţită pe sectoare de vârstă: copii, tineri, adulţi. Activitatea asociaţiei se realizează pe mai multe laturi care sunt asociate grupurilor: latura educativ-formativă, latura caritativă, latura liturgică şi latura cultural-creativă.
La nivel parohial au loc activităţi locale corespunzătoare celor patru laturi: întâlniri săptămânale de formare, animarea Sfintei Liturghii, pregătirea unor momente de rugăciune, vizitarea bolnavilor din Parohie, a unor orfelinate sau azile de bătrâni, organizarea unor momente culturale (scenete, concursuri, vizionarea unui film), ieşiri în aer liber, excursii, campusuri etc.
La nivel diecezan, activităţile specifice Acţiunii Catolice sunt: campusuri diecezane, cursuri de formare pentru animatori, implicarea în organizarea Zilei Tineretului (la nivel diecezan), participarea la pelerinajul diecezan de la Cacica, ştafeta rugăciunii (activitate liturgică pentru Postul Mare), campusuri sectoriale.