Calea Sfintei Cruci (compusa de tineri)

0
2562

Rugăciune pregătitoare

Doamne, iubirea ta nu cunoaşte margini; tu nu l-ai cruţat nici chiar pe unicul tău Fiu, ci l-ai dat pentru mântuireacalea sfintei cruci tuturor oamenilor. Arată-ne şi astăzi iubirea ta, căci vrem să-l urmăm pe Cristos pe drumul crucii.

Învaţă-ne, pe acest drum, să cunoaştem iubirea ta, să recunoaştem păcatele noastre şi să le părăsim pentru a trăi din iubirea ta.

Tu, care ne chemi să ne împărtăşim din viaţa ta în toţi vecii vecilor. Amin.

Act de căinţă…


 

Staţiunea I

ISUS ESTE CONDAMNAT LA MOARTE

V. Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm;

R. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.

«Răstigneşte-l!» – strigau evreii. «La moarte cu El!» – se auzea în ecou. Pilat rosteşte sentinţa. Şi a început calvarul…

Am fi tentaţi să credem că această condamnare la moarte a Mântuitorului a fost pronunţată doar atunci, cu 2000 de ani în urmă, într-un moment istoric bine delimitat şi cunoscut. Dar nu e chiar aşa. Şi astăzi încă se mai aude acelaşi: «Răstigneşte-l!» – pronunţat de sufletele care rătăcesc în păcat. Acelaşi: «La moarte cu El!» – sentinţa pe care i-o dau lui Isus sufletele care refuză mântuirea. Calvarul continuă… Mântuitorul încă mai străbate acel drum pentru mântuirea lor… pentru mântuirea noastră.

Doamne, alungă întunericul din noi! Ajută-ne ca, prin viaţa noastră, să te preamărim, nu să te condamnăm iar şi iar.

Doamne Isuse Cristoase răstignit pe cruce.

Miluieşte-ne pe noi.


Staţiunea  a II-a

 

ISUS IA CRUCEA PE UMERI

V. Ne închinăm ţie,Cristoase, şi te binecuvântăm;

R. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.

Ne-ai iubit şi ne iubeşti atât de mult, Isuse!

Dorinţa Ta de a împlini voia Tatălui ceresc a fost mai presus de orice teamă de suferinţă, de greutate, de batjocură… Plin de iubire, ai luat pe umerii tăi lemnul cel mai greu… acela al păcatelor noastre.

Viata are grijă să ne pună pe umeri zilnic crucea, pe care de foarte multe ori refuzăm să o purtăm. Ne e atât de greu să acceptăm greutăţile, lipsurile, eşecurile… Ne e atât de greu să îndurăm suferinţa!

Isus ne asigură astăzi că ne înţelege şi ne ajută. Curaj!!! Isus este cu noi! Nici o cruce nu poate fi prea grea atâta timp cât există o credinţă adânc înrădăcinată în sufletul nostru!

Ajută-ne, te rugam Doamne, sa nu refuzam crucea! Ajută-ne să fim tari în credinţă!

Doamne Isuse Cristoase răstignit pe cruce.

Miluieşte-ne pe noi.


Staţiunea a III-a

 

ISUS CADE ÎNTÂIA OARĂ SUB POVOARA CRUCII

V. Ne închinăm ţie,Cristoase, şi te binecuvântăm;

R. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.

Când păcatele noastre sunt atât de multe, când umilinţele, ura, răceala, trădarea, abandonarea apasă atât de greu, când acea cruce de lemn cuprinde toata omenirea, cum sa mai rezişti, Isuse? Păcatele sunt atât de grele si Te doboară la pământ… Oare noi cum putem sta în picioare şi privi atât de senini?

Priviţi crucea, priviţi-l pe Isus căzut sub povara ei. Priviţi-l pe Fiul lui Dumnezeu îngenuncheat de noi, oamenii..

Noi am căzut de multe ori şi de fiecare dată, El a fost alături de noi şi ne-a întins o mână, ajutându-ne să ne ridicăm, să mergem mai departe. A luat asupra lui totul şi a căzut la pământ, ca noi să fim liberi să privim cerul.

Isuse, astăzi cad eu la pământ în faţa Crucii tale, şi te rog, iartă-mi păcatul de mândrie, de nesupunere, si ajută-mă să învăţ adevărata smerenie, mergând alături de Tine.

Doamne Isuse Cristoase răstignit pe cruce.

Miluieşte-ne pe noi.


Staţiunea a IV-a

 

ISUS ÎNTÂLNEŞTE PE MAMA SA ÎNDURERATĂ

V. Ne închinăm ţie,Cristoase, şi te binecuvântăm;

R. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.

În drumul său, Isus o întâlneşte pe mama sa. El recunoaşte chipul duios al celei ce i-a fost alături toată viaţa. Maria fusese  prezentă când a dat primii paşi, când a rostit primele cuvinte, când a făcut prima sa minune. Nu era de mirare că era şi acum în preajma Fiului său. Şi cu toate că de data aceasta chipul ei era îndurerat, Isus înţelege că mama Sa îi şopteşte: ,,Curaj Fiule! Îţi sunt alături!”.

Isuse, dă-ne şi nouă harul de a vedea în Mama ta, care a devenit şi Mama noastră, un ajutor de nădejde în momentele dificile.

Doamne Isuse Cristoase răstignit pe cruce.

Miluieşte-ne pe noi.


Staţiunea a V-a

 

SIMON DIN CIRENE ÎL AJUTĂ PE ISUS SĂ DUCĂ CRUCEA

V. Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm;

R. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.

Pe drumul crucii, Isus îl întâlneşte pe Simon, un om simplu, dar poate mult prea preocupat de grijile sale cotidiene… Lui Simon nu i-a plăcut acest rol pe care l-a primit, ba chiar s-a revoltat numai gândindu-se la nedreptatea ce i s-a făcut… Abia în clipa în care te-a întâlnit cu adevărat, o Isuse, a simţit bucuria…

Astăzi ne alegi pe noi sa fim un Simon pentru Tine… Deseori şi noi refuzăm să ne oprim din tumultul vieţii noastre pentru a te privi, ne revoltăm, strigăm împotriva Ta, refuzăm să te ajutăm, să te acceptăm…

Tocmai de aceea te rugăm, Doamne, învaţă-ne să iubim Crucea, întăreşte-ne şi fii mereu alături de noi în încercări şi dă-ne harul să fim mereu un sprijin pentru cei aflaţi în suferinţă.

Doamne Isuse Cristoase răstignit pe cruce.

Miluieşte-ne pe noi.


Staţiunea a VI-a

 

VERONICA ŞTERGE FAŢA LUI ISUS CU O MARAMĂ

V. Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm;

R. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.

Curajul si gestul Veronicăi a subliniat umanitatea din noi. A fost ca o oaza de lumină într-un întuneric sufocant. Veronica ne-a arătat că mai putem fi oameni, că mai există iubire şi compasiune chiar şi în cel mai întunecat suflet sau loc sau moment. I s-a făcut milă de acel OM desfigurat de păcatele noastre. Şi Isus i-a lăsat o amintire vie: chipul Său imprimat pe năframa si, cu siguranţă, imprimat adânc in inima ei…

De câte ori nu trecem pe lângă cei mici, neajutoraţi, sărmani sau suferinzi şi spunem „nu e treaba mea”? Nici a Veronicăi nu a fost. Si totuşi…

Doamne, fa ca inimile noastre să tânjească mereu după chipul Tău, pe care să-l regăsim întotdeauna în cei mici, în cei sărmani, în cei suferinzi, iar amintirea lui să rămână veşnic imprimată în sufletele noastre!

Doamne Isuse Cristoase răstignit pe cruce.

Miluieşte-ne pe noi.


Staţiunea a VII-a

 

ISUS CADE A DOUA OARĂ SUB POVOARA CRUCI

V. Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm;

R. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.

Din nou Isus se prăbuşeşte la pământ şi experimentează limitele noastre umane. Totuşi, se ridică din nou, pentru a merge mai departe, căci iubirea îl determină şi îl împinge să soarbă tot veninul din potirul ce i-a fost încredinţat. El vrea să facă pentru ai săi mai mult decât suficient. Iubirea nu spune niciodată: ajunge, e suficient.

Teama de a cădea, teama că nu mai facem faţă, teama că nu se va împlini totul precum sperăm şi aşteptăm de la viaţă ne blochează. Vrem, de fapt, să ne purtăm crucea, dar, în realitate, dorim să-i hotărâm noi înşine greutatea, pentru ca nu cumva să cădem, să nu ne arătăm slăbiciunile…

Mamă cerească, învaţă-ne să acceptăm şi să înţelegem că suferinţele, căderile şi ridicările noastre pot deveni pentru alţii binecuvântare. Nu ne permite să spunem vreodată „ajunge, este suficient”!

Doamne Isuse Cristoase răstignit pe cruce.

Miluieşte-ne pe noi.


Staţiunea a VIII-a

 

ISUS MÂNGÂIE FEMEILE DIN IERUSALIM CRE PLÂNG

V. Ne închinăm ţie,Cristoase, şi te binecuvântăm;

R. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.

Inima lui Isus a fost adânc mişcată de participarea acestor femei evlavioase la imensa Sa durere.

Cuvintele „plângeţi-vă pe voi” sunt valabile şi astăzi… Plângeţi-vă păcatele care lovesc în bunătatea Mea, plângeţi pe cei care s-au îndepărtat de adevărata credinţă.

Plângeţi materialismul lumii, înfometarea săracilor, condamnarea nevinovaţilor, pe cei ce mor de foame şi sete, pe cei ce declanşează războaie, plângeţi pe cei ce lovesc şi înjosesc onoarea lui Dumnezeu.

Plângeţi oamenii care s-au lăsat pradă viciilor.

Doamne învaţă-ne să ne apropiem de cei ce suferă astăzi. Ai milă de toţi cei ce plâng şi suferă şi ajută-i să-şi poarte crucea pe care le-ai încredinţat-o până la capăt.

Doamne Isuse Cristoase răstignit pe cruce.

Miluieşte-ne pe noi.


Staţiunea a IX-a

 

ISUS CADE A TREIA OARĂ SUB POVOARA CRUCII

V. Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm;

R. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.

Tată ceresc, cu fiecare pas, puterile Fiului tău dumnezeiesc slăbesc din ce în ce mai mult. Vezi cum din nou, aflat la capătul forţei sale fizice, cade la pământ, total istovit.

Noi cădem mai des decât o singură dată pe zi… Ne imaginăm adesea că propria cruce este mult mai grea decât a celorlalţi.

O Bunule Isuse, ajută-ne să găsim la tine încredere şi ajutor, pentru a căpăta astfel suficiente puteri ca să ne ridicăm din nou şi să fim aproape şi celor care se poticnesc şi cad lângă noi. Învaţă-ne să înţelegem că nu trebuie să luăm totul în mâinile noastre, ci trebuie doar să avem încredere în cel care ne învăluie cu iubirea sa îndurătoare.

Doamne Isuse Cristoase răstignit pe cruce.

Miluieşte-ne pe noi.


Staţiunea a X-a

 

ISUS ESTE DESPUIAT DE HAINELE SALE

V. Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm;

R. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.

Când trupul unui om este expus curiozităţii, ofenselor vulgare, acela nu mai este om. Isus s-a supus la această umilire cumplită, aceea de a fi dezbrăcat de hainele Sale şi de a apărea gol în faţa mulţimii.

Isus a suportat acestea pentru aceia care sunt despuiaţi de demnitatea lor, de libertate, de încredere, de respect, de onoare, pentru cei umiliţi, batjocoriţi, defăimaţi, calomniaţi, torturaţi.

Şi noi suntem complicii gestului brutal şi josnic al soldaţilor atunci când luăm cuiva demnitatea prin bârfele, vorbele, calomniile noastre. Şi noi eram în grupul soldaţilor, care smulgeau hainele Fiului Omului.

Doamne, fă-ne să înţelegem că fapta cea mai josnică pe care o putem săvârşi este aceea de a fura misterul unei persoane.

Doamne Isuse Cristoase răstignit pe cruce.

Miluieşte-ne pe noi.


Staţiunea a XI-a

 

ISUS ESTE RĂSTIGNIT PE CRUCE

V. Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm;

R. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.

Isus este ţintuit în cuie pe lemnul crucii. Groaznică a fost suferinţa lui în acele momente… A fost părăsit de toţi, având la picioarele sale doar oameni care strigau din răsputeri împotriva lui şi îşi băteau joc de el…

Isuse, de multe ori te lăsăm şi noi să înduri singur durerea provocată de păcatele noastre. Tu suferi şi astăzi când ne îndepărtam de Tine, când ne lăsăm pradă monotoniei şi nu mai încercăm să schimbăm nimic în viaţa noastră.

Însă, chiar dacă se întâmplă acestea, tu priveşti în continuare la noi din înălţimea crucii tale şi ne aştepţi cu braţele deschise pentru a ne întoarce. Îţi mulţumim, Isuse, că ţi-ai amintit de noi pe lemnul crucii: „Tată,  iartă-i ca nu ştiu ce fac”.

Doamne Isuse Cristoase răstignit pe cruce.

Miluieşte-ne pe noi.


Staţiunea a XII-a

 

ISUS MOARE PE CRUCE

V. Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm;

R. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.

La ceasul al şaselea s-a făcut întuneric pe tot pământul. Regele regilor, purtând pe cap o coroană de spini, a stat atârnat trei ore pe cruce şi, cu ultima suflare, îşi încredinţează sufletul Tatălui ceresc şi moare. Iubirea sa nu cunoaşte margini. A murit pe cruce din cauza păcatelor noastre, pentru salvarea noastră.

Câţi dintre noi suntem în stare să facem sacrificii pentru a-i ajuta pe ceilalţi? De cele mai multe ori ajutăm atunci când pe noi nu ne costă aproape nimic. El, însă, a făcut sacrificiul suprem din iubire pentru noi.

Ajută-ne, Isuse, ca moartea ta să ne întărească şi să ne ajute să împlinim voinţa Tatălui, să ne căim de păcatele care te-au făcut să suferi atât de mult, iar în ceasul morţii, să auzim şi noi glasul tău care, cu iubire, spune: ”Adevăr îţi spun, astăzi vei cu mine in paradis”

Doamne Isuse Cristoase răstignit pe cruce.

Miluieşte-ne pe noi.


Staţiunea a XIII-a

 

ISUS ESTE LUAT JOS DE PE CRUCE ŞI PUS ÎN BRAŢELE MAICII SALE ÎNDURERATE

V. Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm;

R. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.

Doamne Isuse, conştientă fiind de durerea pricinuită, inima mea, umplută de iubire prin moartea ta, te coboară jos de pe cruce. Suferă şi, în acelaşi timp, îşi dă seama că doar Tu îi poţi dărui fericirea dacă e capabilă să te ţină lângă ea.

Ajută-mă, o Isuse, să te pot ţine aproape de inima mea! Fără tine nimic nu pot, fără tine nu sunt om! Îmi pare rău, Isuse! Te rog să mă ierţi! Am greşit păcătuind, dar ştiu că doar coborârea ta de pe cruce mă conduce spre mântuire.

Doamne Isuse Cristoase răstignit pe cruce.

Miluieşte-ne pe noi.


Staţiunea a XIV-a

 

ISUS ESTE ÎNMORMÂNTAT

V. Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm;

R. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.

După ce a fost dat jos de pe cruce şi plâns de mama sa îndurerată, Isus este aşezat într-un loc al tăcerii, un loc în care viaţa este absentă.

Isuse, adesea sufletele noastre sunt adevărate morminte, pline de ură, de invidie, pângărite de păcate. Viaţa noastră este lipsită, de multe ori, de suflu, iar monotonia care se instalează ne transmite minciuna că nimic nu are sens.

Ajută-ne, Doamne, să ne regăsim în tăcere, să înţelegem că viaţa este un dar şi că ea trebuie trăită cu înţelepciune. Păcatul distruge viaţa din noi, ne îndepărtează de Tine şi ne închide în mormântul întunecat al morţii sufleteşti. Dă-ne puterea de a lupta şi de a învinge moartea, de a rupe lanţurile ce ne fac sclavi ai păcatului. Fii pentru noi o stea călăuzitoare! Întăreşte-ne în lupta cu cel rău şi ajută-ne ca, în orice moment al vieţii, să putem ţine mereu sus steagul biruinţei.

Doamne Isuse Cristoase răstignit pe cruce.

Miluieşte-ne pe noi.


Staţiunea a XV-a

 

ISUS ÎNVIE DIN MORŢI

V. Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm;

R. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.

S-a împlinit. Toate cuvintele din Scriptură. Şi toate suferinţele, tot Calvarul n-a fost în zadar. Cristos a înviat, a spălat toate păcatele prin sângele Său, le-a îngropat o data cu EL şi ne-a iertat totul… Cerul s-a împăcat cu Pământul, şi toată strălucirea lui ne-a luminat sufletul.

Daca n-ar fi fost învierea, totul ar fi fost absurd. Dar El ne-a dăruit viaţa şi ne-a iubit atât de mult, încât a murit El, pentru ca noi sa nu o pierdem…

Isuse, noi am păcătuit… Suntem slabi, dar dă-ne putere să ne ducem Crucea zilnic cu răbdare, iartă-ne toate fărădelegile şi condu-ne pe drumul Vieţii, pentru ca la sfârşit, să ne putem bucura de strălucirea feţei Tale!

Doamne Isuse Cristoase răstignit pe cruce.

Miluieşte-ne pe noi.

 

Rugăciune de încheiere

Dumnezeule, Tată ceresc, îţi aducem mulţumiri că au venit zilele în care Isus, Mântuitorul nostru, suferă pătimirea şi învie glorios din morţi. Iată zilele în care noi celebrăm deja victoria sa asupra răului şi misterului mântuirii noastre.

Pentru ca această „Cale a Crucii” să constituie o etapă nouă spre mântuirea noastră, iartă-ne păcatele şi dă-ne tăria de a ne dărui viaţa pentru fraţii noştri după exemplul lui Isus Cristos, Fiul tău, care vieţuieşte şi domneşte împreună cu tine şi cu Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.