adoratie cristos regeleCântec: Venim să-l adorăm

Preot: Dragi prieteni, în cadrul acestui moment de adoraţie vrem să celebrăm iubirea lui Cristos pentru noi şi să reînnoim iubirea noastră pentru el. Într-un scurt moment de tăcere, să încercăm să alungăm toate gândurile şi preocupările străine locului în care ne aflăm şi momentului pe care îl celebrăm! Să ne deschidem larg inimile lui Cristos, Regele nostru, şi să-l lăsăm să le inunde cu mângâierea prezenţei sale divine!

(moment scurt de tăcere)

Isuse, stau tăcut în faţa ta… Nu ştiu ce să-ţi spun, nu ştiu cum să-ţi spun… Ştiu doar că eşti prezent în faţa mea cu toată fiinţa ta… Nu pot decât să te privesc în tăcere! Şi mai ştiu, Isuse, că Biserica te sărbătoreşte astăzi ca Rege… Asta înseamnă că ai şi un Regat, o Împărăţie, din care, la Botez, mai invitat şi pe mine să fac parte. Este o Împărăţie în care domneşte o singură lege: IUBIREA.

Nu-mi propun nimic altceva pentru această oră de adoraţie, decât să descopăr ce înseamnă să fac parte din Împărăţia ta. Te rog, fii alături de mine cu lumina harului tău, pentru a descoperi frumuseţea de a te avea pe tine ca Rege. Amin.

LECTURA I

Citire din cartea profetului Ezechiel

Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „De acum eu însumi voi căuta oile mele şi voi veghea asupra lor! Cum se îngrijeşte păstorul de turma sa, atunci când oile sunt risipite, aşa voi avea eu grijă de oile mele şi le voi aduna din toate locurile, în care au fost risipite în zilele înnorate şi întunecate. Eu voi paşte oile mele şi le voi conduce la odihnă, spune Domnul Dumnezeu. Voi merge în căutarea oii pierdute, pe cea rătăcită o voi întoarce la staul, pe cea rănită o voi pansa şi pe cea bolnavă o voi îngriji; o voi păzi pe cea grasă şi puternică; le voi paşte aşa cum se cuvine. Ţie însă, turma mea, îţi spune Domnul Dumnezeu: Iată, eu voi face dreptate între oaie şi oaie, între berbeci şi ţapi”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

1. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic!

El mă conduce la păşuni verzi

şi mă îndreaptă spre ape liniştite,

îmi întăreşte sufletul.

2. Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstea numelui său.

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii,

nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine,

toiagul şi nuiaua ta mă apără.

3. Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei,

îmi ungi capul cu untdelemn

şi paharul meu mă umple de bucurie.

4. Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi

în toate zilele vieţii mele

şi voi locui în casa Domnului

până la sfârşitul zilelor mele.

(Aleluia) Preamărit să fie cel care vine în numele Domnului; binecuvântată să fie împărăţia părintelui nostru David, împărăţia timpurilor viitoare. (Aleluia)

EVANGHELIA

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: „Când va veni Fiul Omului în slava sa, împreună cu toţi îngerii, se va aşeza pe tronul său de mărire. Înaintea lui vor fi adunate toate popoarele, dar el îi va despărţi pe unii de alţii, aşa cum desparte păstorul oile de capre, şi va pune oile la dreapta sa, iar caprele la stânga sa. Atunci împăratul va spune celor de la dreapta sa: «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu, primiţi ca moştenire împărăţia pregătită pentru voi de la întemeierea lumii; căci am fost flămând şi voi mi-aţi dat să mănânc; am fost însetat şi voi mi-aţi dat să beau; am fost străin şi voi m-aţi primit; am fost gol şi voi m-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi voi m-aţi vizitat; am fost în închisoare şi voi aţi venit la mine».

Atunci cei drepţi vor răspunde: «Doamne, când te-am văzut noi flămând şi ţi-am dat să mănânci? Sau însetat şi ţi-am dat să bei? Sau când te-am văzut noi străin şi te-am primit? Sau gol şi te-am îmbrăcat? Sau când te-am văzut bolnav sau în închisoare şi am venit la tine?».

Împăratul le va răspunde: «Vă spun adevărul: ori de câte ori aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici, care sunt fraţii mei, mie mi-aţi făcut».

Cântecel: O, o, o adoramus Te, o Christe!

1. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic!

E frumos şi liniştitor să ştim că există un Dumnezeu care e atât de grijuliu: se preocupă să avem hrană, apa, bucurii, posibilităţi de a ne împlini pe plan personal şi profesional. Un adevărat prieten şi sfătuitor, ocrotitor şi mijlocitor, un însoţitor de drum. Cineva care este prezent în viaţă la bine şi la greu. Fiecare tânăr îşi doreşte un asemenea prieten, un asemenea tată, o astfel de persoană de încredere pe drumul vieţii.

Psalmistul spune: ”Nu voi duce lipsă de nimic!” Înseamnă că deja ştie ce înseamnă să duci lipsă de ceva. Lipsă de lucruri materiale şi spirituale. Cel care a experimentat lipsurile, caută în viaţa lui să nu mai întâlnească asemenea situaţii de nesiguranţă, de tristeţe, de singurătate, sau, dacă le întâlneşte, caută persoane care să-l ajute să treacă cu bine peste acestea. E foarte important să ai alături un om sigur. Un om care te va înţelege, te va ridica dacă ai căzut şi se va bucura cu tine de bucuriile tale.

Un astfel de păstor, de prieten şi tovarăş de drum este Isus.

Mulţumim, Isuse, că ne rămâi alături, că ne arăţi iubirea şi drumul spre mai bine. Ajută-ne să ne lăsăm conduşi de tine, şi să ne bucurăm de prietenia ta! Cei care au acceptat să fie conduşi de tine, cei care te-au primit alături de ei pe drumul vieţii, nu au rămas niciodată dezamăgiţi pentru că tu le-ai dat mai mult decât puteau ei spera. Vrem şi noi să spunem cu bucurie: ”Domnul este păstorul nostru, nu vom duce lipsă de nimic!” (Olesia)

Cântecel: Beati, voi poveri, perche vostro e il regno di Dio!

2. El mă conduce la păşuni verzi. Mă îndreaptă spre ape liniştite, îmi întăreşte sufletul.

Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstea numelui său.

Isuse, Regele nostru, suntem acum în acest loc pentru că am simţit chemarea ta…

Am auzit glasul Pastorului cel bun ce ne-a chemat să stăm alături de turma sa, ne-a chemat asemenea unui rege să facem parte din poporul său; suntem aici pentru că el ne-a condus paşii spre tronul iubirii sale, ne-a condus paşii în locuri liniştite.

Suntem tineri, Doamne, iar tu ne dai posibilitatea de a simţi bucuriile vieţii, lăsându-ne să gândim viitorul pe care vrem să-l construim: ne facem planuri, ne dorim să realizăm cât mai multe vise, să simţim satisfacţia împlinirii. Însă, pe drumul împlinirii noastre, avem nevoie de un Îndrumător, aşa cum avem nevoie de un profesor atunci când vrem să redactăm o lucrare ştiinţifică (de licenţă, de masterat); avem nevoie de un Păstor care să nu ne lase să ne îndepărtăm de turmă; avem nevoie de sceptrul unui Rege care să ne ţină uniţi în poporul său… Avem nevoie de tine, Doamne, pentru a ne fi alături în aventura noastră pământească.

De multe ori mergem după ceea ce ni se propune, fără să stăm să verificăm dacă ceea ce ni se propune este bun… Într-un cuvânt, Doamne, ne lăsăm duşi de val. Uneori parcurgem drumuri care nu duc nicăieri, doar pentru că, pe acele drumuri merg şi prietenii noştri sau persoanele cele mai apreciate de cei din jurul nostru… Mergem de multe ori pe alte căi fără să ne dăm seama, împinşi  parcă de la spate de spiritul lumii în mijlocul căreia trăim.

Unde mai este independenţa noastră, hotărârea noastră, decizia noastră? Cel Rău ne DUCE fără să vrem pe căi greşite, însă tu Doamne vrei să ne CONDUCI spre păşuni verzi şi pe cărări drepte. Nu ne duci, ca şi cum am fi obligaţi să mergem pe o astfel de cale, ci ne conduci, mergi cu noi, ne ţii de mână pentru a ajunge la ţelul vieţii noastre: fericirea, mântuirea…

Ne hotărâm astăzi, Isuse, să ne lăsăm conduşi de toiagul tău spre acele oaze de linişte şi pace pe care le căutăm atât de mult. Ne lăsăm conduşi de sceptrul tău de rege pe cele mai bune cărări. Astăzi îţi aducem cinste numelui tău de Rege. Ai fost uns de Tatăl ca Rege pentru a fi cârmuitorul celorlalţi unşi ai săi, pentru a ne fi călăuzitor nouă, care am fost unşi la rândul nostru la sfântul botez pentru a face parte din poporul său.

Ajută-ne, Doamne să găsim înţelepciunea de a-ţi cere îndrumare în viaţa noastră, căci adevărata fericire o putem dobândi doar lăsându-ne conduşi de tine şi nu duşi de Cel Rău. Dă-ne curajul de a ne lăsa conduşi de harul tău şi fă ca la temelia visurilor noastre să stea mereu credinţa în planul pe care tu îl ai cu noi. (Marian Robu)

Cântecel: O, o, o adoramus Te, o Christe!

3.”Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei,

îmi ungi capul cu untdelemn

şi paharul meu mă umple de bucurie.”

Eu, o fiinţă atât de neînsemnată, cad prosternată în faţa regalităţii tale, Doamne, aşa cum frunza ruptă de pe ramul său se uneşte cu pământul în faţa imensului alai al toamnei…

Măreţia Ta mă uluieşte… Aşa cum sunt, cu sufletul însângerat am reuşit să mă târâi până aici, la picioarele Tale, căci numai aici, la poalele Muntelui Iubirii tale, îmi pot afla liniştea; numai aici rănile adânci pricinuite de sabia duşmanilor încetează să mai sângereze…

Şi, Doamne…, nu aş mai pleca niciodată de aici… Mă urmăresc peste tot, sunt peste tot duşmanii grijilor, nevoilor, invidiei, urii, necurăţiei, excesului, avariţiei, egoismului, superficialităţii, nedreptăţii… Iar eu… Eu mă simt sleit de puteri pentru a le mai opune rezistenţă…

Doamne, e cu atât mai greu cu cât chiar şi în mine însumi se ascunde un duşman… Şi acum înţeleg, parcă, mai bine sensul Spovezii… Te fapt, acolo tu doreşti să mă eliberezi de duşmanul meu lăuntric aşa cum îi îndepărtezi şi pe cei exteriori…

Îţi mulţumesc, Doamne, pentru grija ce o porţi împărăţiei Tale, din care mă inviţi şi pe mine să fac parte! Îţi mulţumesc pentru că simt deja o diferenţă… Întâlnirea aceasta cu Tine, o, Regele meu îmi schimbă amărăciunea din paharul inimii mele cu bucuria şi speranţa ce vin de la tine… Venisem aici târâş, ca o fiinţă nesemnificativă, însă, ridicându-mi ochii spre divina-ţi coroană regească, am realizat că m-ai chemat să fac parte din Împărăţia ta în care fiecare este important şi fiecare are o misiune unică: aceea de a răspândi parfumul domniei tale în iubire.

Îţi sunt recunoscător, Doamne şi, contemplându-te ascuns în Ostia sfântă cu toată fiinţa, dumnezeirea şi regalitatea ta, îndrăznesc să te rog să mă ajuţi să mă preţuiesc mai mult, să am mai multă încredere în mine şi să nu-mi trăiesc cu superficialitate viaţa care este darul tău cel mai preţios. Aminteşte-mi că port în mine pecetea Ta şi că nu pot face altceva din trupul meu, decât tron şi templu plăcut ţie! Învaţă-mă să mă abandonez cu totul ţie, chiar şi atunci  când duşmanii par că mă doboară, gândindu-mă mereu: ”când Domnul e cu mine cine poate fi împotriva mea?” (Cristina Bordea)

Cântecel: Beati, voi poveri, perche vostro e il regno di Dio!

4. Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele!

Isuse, Regele inimii mele, stau în faţa ta şi mă reculeg… Ştiu că tu singur eşti Domnul şi Dumnezeul meu, Stăpânul meu. Şi mai ştiu că, dacă te urmez, ,,fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele”.  Tu singur îmi dai o fericire aparte pe care nu mi-o poate dărui nimeni aici pe pământ, o fericire care îmi umple sufletul, mă împlineşte, mă face să mă simt mai aproape de tine. Şi totuşi…, de-a lungul drumului pe care-l străbat, mă ademenesc şi mă atrag alte fericiri ,,împachetate” frumos, dar false, cum ar fi: dorinţa de a avea cât mai multe, dorinţa de a ieşi în evidenţă, succesul câştigat prin compromisuri şi lista ar putea continua… Toate acestea mă fac să uit că tu, Doamne, eşti adevărata fericire, cea mai mare răsplată pe care o pot dobândi pe pământ. Această fericire o pot dobândi prin fapte dezinteresate de iubire, prin simplitate, prin participarea la sfintele sacramente, prin ajutorarea aproapelui…

Ce frumos spunea Sf. Apostol Paul ,,Pentru mine a trăi înseamnă Cristos!”  Dar pentru mine, tânărul de astăzi, ce înseamnă a trăi? Cred, Doamne, că un tânăr care îşi trăieşte viaţa pentru tine este cu adevărat fericit şi mulţumit.

,,Fericirea şi îndurarea mă vor însoţii în toate zilele vieţii mele” atâta timp cât te las să fii prezent în viaţa mea, în orice acţiune a mea. De aceea, Doamne, te rog, fă ca, mai ales noi, tinerii, să ne îndreptăm spre Tine pentru a găsi adevărata bucurie şi fericire pe care o căutăm; o bucurie care nu se mai sfârşeşte, ci rămâne întotdeauna cu noi. Fă-ne dispuşi să primim numeroasele tale haruri! Îţi mulţumim că putem să te urmăm. Deschide-ne inimile să înţelegem zi de zi ce valoros este să trăim pentru tine, în tine, cu tine… (Marina)

Cântecel: O, o, o adoramus Te, o Christe!

5. ,,Si voi locui  in casa  domnului  pana la sfarsitul zilelor mele”

Ohh , Doamne, cum putem vedea iubirea ta… Tu faci atât de multe lucruri pentru noi zi de zi şi eşti prezent în orice acţiune a noastră, fie că e bună fie că e rea… Tu, Doamne, numai tu eşti alinarea noastră, numai în tine ne punem încrederea şi speranţa noastră. Suntem nişte simpli călători în această viaţă pământească şi creştem zi de zi cu dorinţa de a te vedea şi de a locui în casa ta. Această dorinţă o pot ignora, o pot uita, dar niciodata nu o pot desfiinţa.

O Isuse, câtă iubire ai arătat pentru noi… Atât de multă, încât ţi-ai  dat viaţa pentru noi, ai suferit pe cruce, ai fost batjocorit şi chinuit din cauza păcatelor noastre… Şi toate acestea din iubire; o iubire din care am fost creaţi şi care ne călăuzeşte zi de zi spre alegerea binelui nostru, a mântuirii!

Iar viaţa veşnică aceasta este: să te cunosc pe tine singurul Dumnezeu adevărat şi pe cel pe care l-ai trimis, Isus Cristos…

Suntem martori în fiecare zi la diverse opinii şi tentaţii; suntem supuşi de multe ori dezordinii sociale şi se întâmplă de multe ori să îl îndepărtăm pe Dumnezeu din cauza preocupărilor noastre pământeşti…

Dar ce e mai mununat decât să aduci cinste şi slavă Domnului în fiecare zi? Ce e mai minunat decât să te laşi strâns în braţe de Isus? Ce e mai minunat decat să primeşti trupul si sângele lui Cristos în fiecare zi? Acest sacrament minunat pe care însuşi Mântuitorul ni l-a lăsat pentru a păşi pe calea sfinţeniei, pentru a trăi în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor noastre.

Ajută-ne, Doamne, să mergem cu încredere pe acest drum al iubirii pentru a beneficia într-o zi de răsplata ta veşnică! Amin!

Cântec: Isus Bunul Păstor…

Preot: Să ne rugăm lui Cristos, Regele, care este mai înainte de toate şi prin care dăinuie toate. Să-i spunem împreună:

R. Vie Impărăţia ta, Doamne

Tânăr: – Cristoase, Regele şi Păstorul nostru, adună oile turmei tale de pe toată faţa pământului, ca să le paşti în păşunile tale verzi şi îmbelşugate. R.

Tânăr: – Cristoase, Conducătorul şi Mântuitorul nostru, adună-i pe toţi laolaltă în poporul tău; vindecă-i pe cei bolnavi, caută-i pe cei pierduţi, păzeşte-i pe cei puternici, adu-i înapoi pe cei aflaţi departe, adună-i pe cei risipiţi, ridică-i pe cei deznădăjduiţi. R.

Tânăr: – Judecătorule veşnic, aşează-ne la dreapta ta atunci când îţi vei da Împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl şi dă-ne în stăpânire Împărăţia ce ne-a fost pregătită încă de la întemeierea lumii. R.

Tânăr: – Principe al păcii, sfărâmă armele războiului şi vesteşte oamenilor pacea ta. R.

Tânăr: –  Cristoase, Întâiul născut dintre cei morţi şi pârga celor adormiţi, primeşte-i pe cei răposaţi în gloria învierii tale. R.

Intenţii spontane…

Toţi: Tatăl nostru…

Preot: Dumnezeule atotputernic şi veşnic, care ai voit să refaci toate întru Fiul tău preaiubit, Regele universului, dă-ne te rugăm ca toată făptura eliberată din robie să slujească maiestăţii tale şi să te laude într-un glas fără încetare. Prin acelaşi Cristos Domnul nostru. Amin.

Toţi: Preabunule Isuse, Mântuitorul neamului omenesc, priveşte spre noi care îngenunchem cu smerenie înaintea altarului tău.  Suntem ai tăi, voim să fim ai tăi şi, ca sa fim mai strâns uniţi cu tine, astăzi fiecare dintre noi se consfinţeşte de bunăvoie Inimii tale preasfinte.

Mulţi nu te-au cunoscut niciodată, mulţi au dispreţuit poruncile tale si s-au lepădat de tine.  Fie-ţi milă şi de unii si de alţii si atrage-i pe toţi la Inima ta preasfântă.

Doamne, fii Rege nu numai al credincioşilor care nu s-au îndepărtat niciodată de tine, ci şi al fiilor rătăciţi, care te-au părăsit.  Fă-i să se întoarcă în curând la casa părintească, pentru a nu pieri de lipsă şi de foame.

Fii Regele acelora pe care i-au înşelat părerile greşite si al acelora pe care i-a îndepărtat dezbinarea.  Cheamă-i la limanul adevărului si al unirii in credinţă, ca în curând să fie numai o singura turma si un singur păstor.

Dă, Doamne, Bisericii tale libertate sigură şi fără piedici.  Dă tuturor popoarelor liniştea bunei orânduiri şi fă ca de la un capăt al pământului la altul să răsune un singur glas: “Lăudată să fie dumnezeiasca Inimă a lui Isus, care ne-a dobândit mântuirea!  Ei sa-i fie slavă şi mărire în vecii vecilor.  Amin.

Binecuvântarea euharistică

Cântec: Tineri voi…

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.