Isuse, noi copiii din aceasta parohie, vrem sa te însoțim pe Calea Crucii. Îţi mulţumim pentru acest timp de har. Prin mijlocirea sfintei Fecioare Maria, să reverşi asupra noastră îndurarea ta!

Te rugăm, din toată inima noastră să asculţi rugăciunile pe care le înălţăm către tine. Dă-ne curajul de a săvârşi cu mai multă iubire şi disponibilitate faptele de milostivire trupească şi sufletească.

Redăm mai jos rugăciunea Calea Sfintei Cruci compusă de copii:

Stațiunea I

Isus este osândit la moarte

Ne închinăm ție, Cristoase și te binecuvântăm

Căci prin sfânta ta cruce, ai răscumpărat lumea!

Isuse, în jurul tău s-au adunat soldații romani și mai marii poporului care strigă către Pilat: La moarte cu el! Sentința de condamnare la moartea pe cruce este nedreaptă.

Pe fețele lor se poate citi mulțumirea că în sfârșit au reușit să te oprească din activitatea ta și să-ți lege mâinile pentru ca să nu-i mai vindeci pe cei bolnavi sau să-i binecuvântezi pe copii. Isuse, ne pare rău că îi condamnăm pe colegii noștri la tăcere, la singurătate, la tristețe!

Slavă Tatălui…

Stațiunea a II-a

Isus ia crucea pe umeri

Ne închinăm ție, Cristoase și te binecuvântăm

Căci prin sfânta ta cruce, ai răscumpărat lumea!

Domnul meu, dintr-un colț umbrit al curții, prin mulțimea zgomotoasă, se ivește o bucată de lemn. Ce poate să însemne? se întreabă nedumeriți oamenii între ei. E crucea grea a păcatelor noastre. Oare, n-o recunoaștem? Oare n-am făcut-o noi? Copiii, oamenii de ieri, de azi și de mâine?

Isuse, ajută-ne să acceptăm și să cinstim sfânta cruce. Cu mult respect să ne facem zilnic semnul sfintei cruci pe frunte ca să ne amintim de botezul nostru; pe buze ca să fim mărturisitori credibili ai Evangheliei; în dreptul inimii ca să învățăm a iubii cu iubirea ta milostivă.

Slavă Tatălui…

Stațiunea a III-a

Isus cade întâia oară sub povara crucii

Ne închinăm ție, Cristoase și te binecuvântăm

Căci prin sfânta ta cruce, ai răscumpărat lumea!

 Bunule Mântuitor, sfântul tău trup este plin de răni însângerate. Obosit și căzut la pământ n-ai spre cine întinde mâinile ca să-ți vină în ajutor și să-ți ia apărarea. Doar iubirea ți-a dat forță să te ridici pentru ca să ne fii exemplu. Isuse, ajută-ne să renunțăm în acest timp sfânt de Post la egoism, la invidie, la indiferență!

Dă-ne o inimă sensibilă față de colegii și prietenii noștri care suferă și sunt căzuți la pământ din cauza cuvintelor jignitoare și a lipsei de empatie.

Slavă Tatălui…

Stațiunea a IV-a

Isus o întâlnește pe mama sa îndurerată

Ne închinăm ție, Cristoase și te binecuvântăm

Căci prin sfânta ta cruce, ai răscumpărat lumea!

Isuse, îți este îngăduit un scurt popas în drumul spre Calvar. Printre multe priviri și destine rătăcite, două inimi unice se întâlnesc! Inima ta preasfântă și inima Mamei tale neprihănit zămislită se contopesc într-o suferință mântuitoare și o iubire totală.

Sfântă Fecioară Marie, iartă-ne pentru lipsa curajului și a umilinței. Ajută-ne Mamă cerească, în lupta cu ispita și păcatul. Sub mantia ta preasfântă să ne găsim refugiul când deznădejdea vrea să ne cuprindă inima.

Slavă Tatălui…

Stațiunea a V-a

Simon din Cirene îl ajută pe Isus să ducă crucea

Ne închinăm ție, Cristoase și te binecuvântăm

Căci prin sfânta ta cruce, ai răscumpărat lumea!

La insistențele soldaților, Simon din Cirene își pleacă privirea și genunchii în fața lui Isus. Își domină oboseala zilei și curiozitatea nepotolită de a afla cine este acest bărbat biciuit, încununat cu spini și dus la răstignire.

Cu mâinile bătătorite și slabite prinde totuși cu putere crucea lui Isus. Purtarea ei împreună cu Isus, nu mai este așa de grea cum părea la început. Isuse, iartă-ne pentru că ne lamentăm nejustificat de greutatea responsabilităților noastre! Ajută-ne să ne unim viața cu crucea ta!

Slavă Tatălui…

Stațiunea a VI-a

Veronica șterge fața lui Isus cu o maramă

Ne închinăm ție, Cristoase și te binecuvântăm

Căci prin sfânta ta cruce, ai răscumpărat lumea!

La întâlnirea cu Isus, Veronica este înduioșată. Se îmbărbătează pentru a-i da la o parte pe soldați. Dorința ei de a ajunge lângă Isus, fie și numai pentru câteva clipe, se împlinește.

Pe marama ei, Isus îi lasă un mesaj viu de mulțumire – chipul sfânt al Feței sale. Prin primirea cu vrednicie a Sfintei Împărtășanii, vrem Isuse să te recunoaștem ca Oaspetele nostru ceresc!

Te rugăm, dă-ne o inimă curajoasă pentru ca să vorbim lumii întregi despre prezența ta reală în sfânta Euharistie și despre Inima ta milostivă!

Slavă Tatălui…

Stațiunea a VII-a

Isus cade a doua oară sub povara crucii

Ne închinăm ție, Cristoase și te binecuvântăm

Căci prin sfânta ta cruce, ai răscumpărat lumea!

Isuse, cazi a doua oară din cauza efortului îndelungat pe care l-ai depus ca să ajungi până la locul răstignirii. Trupul tău atinge din nou pământul pietros.

Spre cine să-ți îndrepți privirea? Spre cine să-ți întinzi mîinile rănite? Glasul tău suav și stăruitor care șoptește invitația la convertire cine să-l audă? Fiecare e preocupat de propria soartă. Nu se arată nimeni dispus sau încântat să te asculte sau să se apropie de tine.

Isuse, iartă-ne pentru că deseori ne-am astupat urechile pentru ca să nu auzim strigătul de ajutor, ne-am acoperit ochii ca să nu vedem lacrimile de durere ale celor părăsiți, ne-am închis gura pentru a nu le da un sfat sau a spune o încurajare celor întristați. Isuse, dăruiește-ne urechile tale, ochii tăi, gura ta, mâinile și picioarele tale! Acolo unde ești tu, să fim și noi!

Slavă Tatălui…

Stațiunea a VIII-a

Isus mângâie femeile din Ierusalim care plâng

Ne închinăm ție, Cristoase și te binecuvântăm

Căci prin sfânta ta cruce, ai răscumpărat lumea!

Isuse, te însoțim și noi pe calea crucii, urmând exemplul de odinioară  al mamelor și al copiilor din Ierusalim.

Lacrimi, durere, suferință fizică și interioară, deznădejde, păcat, e ceea ce găsești Isuse, în inima femeilor și a copiilor. În marea ta îndurare, le vorbești, îi privești cu ochii tăi blânzi și le arăți drumul ce duce la fericirea adevărată.

Învățătorule, dă-ne capacitatea de a citi și medita Sfânta Scriptură pentru ca să te cunoaștem, iubi și sluji din toată inima.

Slavă Tatălui…

Stațiunea a IX-a

Isus cade a treia oară sub povara crucii

Ne închinăm ție, Cristoase și te binecuvântăm

Căci prin sfânta ta cruce, ai răscumpărat lumea!

Pentru a treia oară, un petic de pământ arid devine loc de odihnă trecătoare pentru Isus. Mulțimea nu contenește a-l înjosi și a-l trata ca pe un răufăcător.

Isuse, fără harul sfințitor, sufletul nostru e un pustiu năpădit de sentimente de ranchiună și răzbunare. Viața noastră n-are culoare, n-are zâmbet, n-are speranță, n-are mântuire!

Pentru ca să avem forță de a ne ridica din obișnuița faptelor rele, te rugăm, susține-ne prin seva dătătoare de viață eternă ce izvorăște din sfintele sacramente.

Slavă Tatălui …

Stațiunea a X-a

Isus este despuiat de hainele sale

Ne închinăm ție, Cristoase și te binecuvântăm

Căci prin sfânta ta cruce, ai răscumpărat lumea!

Sfânta Fecioară Maria și cei care i-au rămas fideli lui Isus stau deoparte și urmăresc neputincioși momentul dur al despuierii. Soldații caută să se aleagă cu ceva din toată această acțiune. Nu mai stau pe gânduri și trag fară milă dintr-o dată hainele lui Isus.

Să facem un efort de imaginație și să înțelegem durerea fizică și rușinea pe care Isus a suportat-o pentru noi. Trupul nostru nu este destinat spre goliciune. El are nevoie de veșminte care să-l facă vrednic în a se prezenta în fața Creatorului. Ființa noastră întreagă este locuința Duhului Sfânt, este lăcaș al iubirii trinitare.

Slavă Tatălui …

Stațiunea a XI-a

Isus este răstignit pe cruce

Ne închinăm ție, Cristoase și te binecuvântăm

Căci prin sfânta ta cruce, ai răscumpărat lumea!

Isus este răstignit pe lemnul dur și colțuros al crucii. Trupul flămând și însetat, lovit de bice, îmbrâncit de soldați și oameni nemiloși este prins în cuie în sunete asurzitoare.

Cine poate privi întreaga scenă fără să se lase înspăimântat de fapta necugetată a soldaților? Cine poate auzi lovitura ciocanului fără să lase să curgă o lacrimă de compasiune?

Isuse, te implorăm, dă-ne o căință desăvârșită! Prin participarea săptămânală la ora de adorație să aducem slavă și glorie lui Isus Răstignit!

 Slavă Tatălui …

Stațiunea a XII-a

Isus moare pe cruce

Ne închinăm ție, Cristoase și te binecuvântăm

Căci prin sfânta ta cruce, ai răscumpărat lumea!

În aparență abandonat de Tatăl ceresc, Isuse își încredințează sufletul și moare. Misiunea îndeplinită este acum primită de cel Preaînalt.

Isuse, îngenunchiem cu smerenie în fața stațiunii care ne amintește de moartea ta pe cruce. Mulțimea speriată ce a asistat la moartea ta, se risipește. Pentru a se convinge că ai murit, unul dintre soldați îți străpunge inima. Din iubire lași să țâșnească din inima ta preasfântă sânge și apă.

E tăcere în jur! Să se audă doar rugăciunea noastră: Isuse, amintește-ți de noi la judecată și ia-ne cu tine pe veci în Împărăția ta!

Slavă Tatălui …

Stațiunea a XIII-a

Trupul lui Isus este dat jos de pe cruce

Ne închinăm ție, Cristoase și te binecuvântăm

Căci prin sfânta ta cruce, ai răscumpărat lumea!

Cu multă atenție și delicatețe, trupul lui Isus este dat jos de pe cruce. Pentru puține clipe, în brațele Mamei sale își găsește odihnă. Ca odinioară, când era Prunc.

Alături de sfânta Maria îndurerată stau câteva femei miloase, apostolul Ioan și Iosif din Arimateea. Toți privesc un trup lipsit de viață, doar plin de răni.

Sfântă Marie, primește-ne lângă tine! Îți oferim prezența noastră! Vrem ca în fiecare zi singuri sau în familie, să medităm prin rugăciunea sfântului Rozariu sau Coronița Divinei Îndurări la misterele de durere.

Slavă Tatălui …

Stațiunea a XIV-a

Isus este înmormântat

Ne închinăm ție, Cristoase și te binecuvântăm

Căci prin sfânta ta cruce, ai răscumpărat lumea!

În tăcere trupul lui Isus este acoperit cu un giulgiu. Cu reverență este așezat într-un mormânt nou.

Este un cuvânt în grai omenesc care să fie rostit în timp ce trupul fără viața este dus spre mormânt și poate să aducă un strop de mângâiere celor rămași?

Isuse, ajută-ne să credem în cuvintele tale: „Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în mine nu va muri în veac”.

Slavă Tatălui …

Stațiunea a XV-a

Isus învie glorios din morți

Ne închinăm ție, Cristoase și te binecuvântăm

Căci prin sfânta ta cruce, ai răscumpărat lumea!

Bucurie, viață, speranță, înviere! E Paștele!

Mormântul este gol! Îngerii le-au vestit femeilor că Isus este viu! Oamenii sunt răscumpărați! Suntem îndemnați să intonăm din toată inima Cristos a inviat! Aleluia!

Isuse, prin glorioasa ta înviere din morți, reaprinde în sufletul nostru credința, speranța și iubirea!

Slavă Tatălui …

Prof. Lăcrămioara Boroș

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.