Litania Tineretului

0
462

Doamne miluieşte-ne,

Cristoase miluieşte-ne,

Doamne miluieşte-ne,

Cristoase, auzi-ne,

Cristoase, ascultă-ne,

Tată din cer, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi,

Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi,

Spirite Sfinte, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi,

Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu şi Mama noastră,

roagă-Te pentru noi (*),

Maica Tineretului *,

Maica oricărei bucurii *,

Maică plină de speranţă *,

Maica iubirii frumoase *.

Toţi sfinţii noştri patroni, rugaţi-vă:

Sfinte Don Bosco *,

Sfinte Dominic Savio *,

Sfinte Stanislau Kostkca *,

Sfântă Ioana D’Arc *,

Sfinte Tarciziu *,

Sfântă Agneza *,

Sfântă Maria Goretti *,

Toţi sfinţii care participă la fericirea şi pacea lui Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi.

De o tinereţe creştinească,

învredniceşte-ne Doamne (**),

De o tinereţe generoasă şi gata de a se dărui **,

De o tinereţe care caută să trăiască conform Sfintei Evanghelii **,

De o tinereţe înflăcărată pentru căutarea şi realizarea binelui **,

De o tinereţe curată şi respectoasă faţă de viaţă **,

De o tinereţe gata întotdeauna de a sluji **,

De o tinereţe pasionată de muncă **.

De o tinereţe egoistă şi preocupată numai de noi înşine,

fereşte-ne Doamne (***),

De o tinereţe fără credinţă ***,

De o tinereţe fără un ideal nobil ***,

De o tinereţe tristă ***,

De o tinereţe care nu apreciază viaţa ***.

Prin întâlnirea zilnică cu Tine în rugăciune,

întăreşte-ne Doamne (****),

Prin întâlnirea euharistică săptămânală ****,

Prin sacramentul iertării Tale ****.

Întăreşte ceea ce e slab în noi,

prin harul Tău Doamne (*****),

Înlătură ceea ce este greşit în noi *****,

Încălzeşte ceea ce este rece în noi *****.

Dă-ne totdeauna dorinţa de a trăi frumos viaţa noastră,

pentru mărirea Ta Doamne.

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,

– iartă-ne, Doamne,

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,

– ascultă-ne, Doamne,

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,

– miluieşte-ne pe noi!

Să ne rugăm:

Tu care ai promis că vei rămâne cu noi în toate zilele, ascultă azi strigătul nostru şi fii pentru noi Învăţătorul şi Păstorul sufletelor noastre. Amin.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ