Sâmbătă, 23 mai 2015, tinerii Mihai COCOVEICĂ şi Ionela Andreea ROCA, s-au prezentat în faţa Altarului pentru a încheia Sacramentul Căsătoriei. Au asistat la căsătoria lor preoţii Adrian BLĂJUŢĂ, Eugen ROBU şi Alexandru PERCU. De asemenea le-au fost alături naşii Gabriel şi Alexandra LĂPUŞNEANU. Dumnezeu să binecuvânteze legământul lor şi să-i păstreze uniţi în iubire!