Sâmbătă, 6 septembrie 2014, tinerii Andrei Gheorghe IGNAT şi Diana Brigitte SCHIN, s-au prezentat în faţa Altarului pentru a încheia Sacramentul Căsătoriei. Au asistat la căsătoria lor preoţii Iosif DORCU, Fabian DOBOŞ şi Felix ROCA. De asemenea le-au fost alături naşii Andrei şi Ana Maria CIOBANU. Dumnezeu să binecuvânteze legământul lor şi să-i păstreze uniţi în iubire!