Sâmbătă, 9 august 2014, tinerii Jeremy Georges LICTEVOUT şi Ioana ADAM, s-au prezentat în faţa Altarului pentru a încheia Sacramentul Căsătoriei. Au asistat la căsătoria lor preoţii Iosif DORCU şi Clement TĂLIN. De asemenea le-au fost alături naşii Andrei şi Alina Lucia FRANCIUG. Dumnezeu să binecuvânteze legământul lor şi să-i păstreze uniţi în iubire!