Sâmbătă, 21 iunie 2014, tinerii Ionuţ Marian DĂMOC şi Marta Loredana BIŞOC, s-au prezentat în faţa Altarului pentru a încheia Sacramentul Căsătoriei. Au asistat la căsătoria lor preoţii Ştefan LUPU, Egidiu CONDAC, Ionuţ IMBRIŞCĂ, Cristian BÎRNAT, Eugen ROBU, Sergiu GABOR, Eduard ENĂŞCUŢ. De asemenea le-au fost alături naşii Leonard  şi Claudia ROBU, Andrei şi Gabriela CHIUCHI. Dumnezeu să binecuvânteze legământul lor şi să-i păstreze uniţi în iubire!