Sâmbătă, 15 februarie 2014, tinerii Emilian Petru RADU şi Maria Dolores DEMENTYEVA, s-au prezentat în faţa Altarului pentru a încheia Sacramentul Căsătoriei. Au asistat la căsătoria lor preoţii Cristian BÎRNAT şi Petru CIOBANU. De asemenea le-au fost alături naşii Gheorghe şi Carmen Iulia DOLNICEANU. Dumnezeu să binecuvânteze legământul lor şi să-i păstreze uniţi în iubire!