Vineri 20 decembrie 2013

0
1225


Cuvântul Domnului

…ascultat

Lc 1,26-38

În luna a şasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria. Şi, intrând la ea, i-a spus: „Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!” Ea s-a tulburat la acest cuvânt şi cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta. Însă îngerul i-a spus: „Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu. Vei zămisli şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus. Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său; şi va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârşit”.

Maria a spus către înger: „Cum va fi aceasta, din moment ce nu cunosc bărbat?” Răspunzând, îngerul i-a spus: „Duhul Sfânt va veni asupra ta şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea, sfântul care se va naştea va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe, şi aceasta este luna a şasea pentru ea care era numită sterilă, pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil. Atunci, Maria a spus: „Iată, slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău”. Şi îngerul a plecat de la ea.

 

…meditat

Evanghelia Bunei Vestiri este, din punct de vedere teologic, una din cele mai profunde pagini ale Noului Testament, iar din punct de vedere spiritual, una din cele mai intense. Ambientul scenei (vv. 26-27) ne aduce repede în strânsă legătură cu povestirea scenei lui Zaharia şi superioritatea lui Isus faţă de Ioan.Naraţiunea vorbeşte de trei episoade, semnate de un mesaj al îngerului şi de un răspuns al Mariei.
În primul episod (vv.28-29) evanghelisteul se referă la realizările lui Dumnezeu în viaţa Mariei: a copleşit-o cu favoruri şi haruri. Maria este salutată de înger cu un salut mesianic: “bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine”. Punând pe buzele îngerului învitaţia la bucurie, Luca o identifică pe Maria cu Fecioara din Sion (Ps 3,14-18) care se bucură, deoarece în ea este prezent Domnul şi îşi exprimă bucuria bunei vestiri. Nu se vorbeşte aşadar de un salut ca un semn de curtoazie.
Chiar şi expresia “plină de har”, ar merge mai bine cu “copleşită de har”: prima expresie ne spune ceea ce este Maria, a doua subliniază ceea ce a făcut Dumnezeu în Maria: a iubit-o în mod gratuit.
În al doilea episod (vv. 30-34), îngerul Gabriel anunţă Mariei naşterea unui fiu, căruia “Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său, şi va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârşit”. Maria răspunde îngerului, obiectând condiţia ei de fecioară, dar nu are dubii asupra posibilităţii de a rămâne gravidă în viitor. Cere doar lămuriri, explicaţii despre felul cum se va întâmpla aceasta. Nu spune: “cum este posibil?”, ci “cum va fi aceasta?”.
În al treilea episod (vv. 35-38), îngerul răspunde Mariei, revelând intervenţia fecundantă a Duhului Sfânt: Maria va deveni mamă rămânând fecioară. La sfârşit, Maria îşi deschide inima la voinţa Domnului cu bucurie şi disponi bilitate totală: “Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău”.
Să cerem Mariei harul de a putea spune DA Domnului: un Da fără calcule, fără rezerve, fără resentimente.

O Doamne, fă ca familiaritatea cu Tine să ne poarte să fim “concitadini ai sfinţilor”, devenind coresponsabili cu cei ce continuă în lume opera Ta de mântuire. Amin.
Doamne, fă ca apropierea de Tine să ne ajute să devenim “concetăţeni ai sfinţilor”,

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.