Pagina logodnicilor

Tinerii care doresc să se căsătorească sunt rugaţi să se anunţe din timp pentru a face o pregătire adecvată. Părintele responsabil cu acest sector este Pr. Eugen Robu (0768/952162; 0747/475718, eu_ro84@yahoo.it).

Cercetarea cugetului pentru o spovadă bună

A celebra sacramentul Spovezii înseamnă a primi o îmbrăţişare călduroasă: este îmbrăţişarea milostivirii infinite a Tatălui. Dumnezeu ne îmbrăţişează! La Spovadă îl găsim pe Tatăl...

Paternitate şi maternitate responsabile

Dumnezeu, creatorul vieţii, cheamă pe oameni să colaboreze prin iubire la planul său, pentru ca viaţa să fie transmisă mai departe din fiinţă spre...

Scopurile Căsătoriei

Trăim într-o societate care a devalorizat în mare parte căsătoria, sărăcind-o de calităţile şi scopurile fixate pentru ea de Creator. Astfel se explică legalizarea...

Căsătoria creştină ca Sacrament

Căsătoria face parte din planul lui Dumnezeu; ea a fost întemeiată de El la început, atunci când i-a dăruit-o pe femeie bărbatului şi pe...

Ce este Căsătoria?

Conciliul Vatican al II-lea defineşte căsătoria astfel: „Comunitatea intimă de viaţă şi de iubire conjugală, întemeiată de Creator şi înzestrată de el cu legi...