Sărbătorile Paştelui se sfârşeau. Caravanele cu călătorii veniţi se pregăteau să plece. Apostolii au hotărât să se unească cu aceia care se întorceau în...

MAGII de Vasile Voiculescu Pe urma stelei strălucite ce-a izvorît din infinit Trei magi, sătui de contemplare, încălecară, şi-au pornit… Ca trei lunateci prinşi de-un farmec, nici nu...

Jertfa este oferită lui Dumnezeu prin consacrare, adică prin consumarea în mod tainic a victimei: mulţi teologi o numesc reducerea victimei la o stare...

Sărbătoarea paştilor cădea în acel an în ziua de sâmbătă 15 Nisan, adică 19 martie. Isus, care ştia că iudeii nu vor aştepta acea...

Sfântul Luca ne descrie, cu un farmec deosebit, o arătare a Mântuitorului înviat care a avut loc îndată după aceea. Aici, totul este aşa...

... BETANIA - (al-Azariyya)... Sărbătoarea Corturilor cădea în acest an - 781, anul Romei, la 22 septembrie, anul Domnului 33: Isus sosi la Ierusalim...

Ai un gând, o idee, o mărturie care crezi că îi poate edifica şi pe ceilalţi? Ai citit ceva frumos despre care crezi...

În acea seară de Joia Sfântă, Mântuitorul a păşit în Grădina Măslinilor cu sufletul greu împovărat. Drept martori ai durerii sale ia luat pe...

"Ei sosesc… Ioan cel dintâi: şi plecându-se înlăuntru, văzu giulgiul pe pământ; totuşi nu intră. Petru, care îl urma, soseşte şi el şi îndată...

Sunt autori care spun ca paroxismul suferinţelor lui Isus a fost atins în Grădina Măslinilor. Calvarul nu este decât ecoul Ghetsemanilor, căci, în grădina...

Răpită de focul iubirii, Inima Mamei se înalţă spre Inima Fiului; Consumată de griji, fără încetare, Se uita pe ea însăşi. Amândouă sunt...

"Un farizeu l-a rugat pe Isus sa mănânce la el. Şi a intrat în casa farizeului şi a şezut la masă. Şi iată o...

Am venit în Iaşi în urmă cu 35 de ani. Mirajul unui loc de muncă mai bun decât în agricultură se găsea în inima...

O povestioară evreiască spune că fiecare om este legat de Dumnezeu printr-un fir; atunci când omul păcătuieşte acest fir se rupe; când omul îşi...

Mântuitorul Isus, după ce vorbi apostolilor săi despre urile, prigonirile şi chiar moartea sa, îşi opri privirea asupra lui Petru: "Simone, Simone, îi zise ...