Din păcate vedem că în ultima perioadă religia, în general, şi Biserica, în particular, încep încet-încet să fie izolate într-o sferă privată a omului...
solemnitatea tuturor sfintilor

A existat în istoria Bisericii o perioadă în care cel mai mare şi mai răspândit vis al oamenilor era acela de a devein sfnţi,...

Cuvântul Domnului …ascultat Mt 18,12-14 „În acel timp, Isus le-a spus apostolilor săi: Ce părere aveţi? Dacă un om are o sută de oi...

Nu de mult un prieten a avut accident: lucrând la un circular şi-a pierdut o mână. Povesteşte el că prima întrebare, care...

"Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi" Mesaj către familii Bucuraţi-vă în Domnul! Iarăşi vă zic, bucuraţi-vă! Domnul este...

Am trimis un zâmbet şi el a navigat departe pe mările zbuciumate ale vieţii. Mult mai multe zâmbete decât pot eu număra au...

De mai multe ori în Evanghelie Isus aminteşte în parabolele sale despre văduvă: văduva din Naim, căreia îi moare fiul, iar Isus îl învie,...

Într-una din zile, pe o stradă din centrul al unui oraş, un grup de persoane se strânseseră în jurul unei fetiţe de trei ani,...

Aşa cum este obiceiul, la începutul fiecărui an, preoţii, însoţiţi de un dascăl sau de un seminarist, merg să ducă binecuvântarea lui Dumnezeu în...

Când Domnul PE CRUCE s-a frânt pentru mine A frânt şi puterile morţii meschine. De-atunci orişicine-a crezut nu mai moare, Ci merge...

Familia creştină este viitorul Europei Zagreb, 5. În faţa scăderii demografice actuale, generalizate, în Europa, preocupantă atât în termeni sociali...

Sfântul Nicolae, episcop de Mira (actuala Turcie), este unul dintre cei mai populari sfinţi ai Bisericii, şi asta pentru că în jurul sărbătorii sale...

Predică rostită în Biserica "Sf. Tereza a Pruncului Isus" din Iaşi cu ocazia hramului În a doua jumătate a secolului al XIX-lea filozoful german,...

Cuvântul Domnului …ascultat Lc 1,26-38 În luna a şasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la...

În cele din urmă omul a distrus pământul.  Pământul era frumos Iar deasupra lui plutea spiritul omului  care a distrus totul. ...

Cuvântul Domnului …ascultat Lc 1,5-25 Era în zilele lui Irod, regele Iudeii, un preot numit Zaharia din grupul preoţesc al lui Abía. Soţia...

Cine nu a auzit oare de sfântul Anton de Padova? Este fascinantă popularitatea de care se bucură acest sfânt al Bisericii noastre. Este invocat...

  Cuvântul Domnului …ascultat   Mt 9,27-31 „Când a plecat de acolo, au venit după Isus doi orbi strigând: „Îndură-te de noi, Fiul...

Cuvântul Domnului …ascultat Mt 1,18-24 Naşterea lui Isus Cristos însă a fost astfel: mama lui, Maria, era logodită cu Iosif. Mai înainte ca ei...

Cuvântul Domnului …ascultat Lc 1,67-79 Zaharia, tatăl său, a fost umplut de Duhul Sfânt şi a profeţit zicând: „Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui...

Cuvântul Domnului ...ascultat Mt 11, 28-30 „În acel timp, Isus spunea mulţimilor: Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi...

M-am întrebat de multe ori, de unde vine această atracție irezistibilă, plină de venerație și respect și răspunsul vine mereu același: de la CEL...

Cuvântul Domnului …ascultat Mt 4,18-22 „În acel timp, Isus, umblând de-a lungul Mării Galileii, a văzut doi fraţi: pe Simon, numit Petru, şi pe...

În aceste zile merg prin oraş pentru a binecuvânta casele credincioşilor noştri. Un moment foarte important şi frumos pentru mine. Îmi place să cred...

Cuvântul Domnului …ascultat Lc 1,39-45 „În zilele acelea, Maria a pornit şi s-a dus în grabă către ţinutul muntos, într-o cetate a lui Iuda....

Iosif, făcând parte din familia lui David, a cărui obârşie se trăgea din Betleem, a fost nevoit să se ducă în acest oraş ca...

Era într-o noapte când se schimbă anii. Un bătrân de 88 de ani stătea şi privea pe fereastră cum ninge. Acea noapte minunată era...

Dumincă, 15 decembrie 2013 Cuvântul Domnului …ascultat Mt 11,2-11 Auzind Ioan, în închisoare, de faptele lui Cristos, i-a trimis pe unii dintre discipolii săi...

Cuvântul Domnului …ascultat Mt 7,21.24-27 În acel timp, Isus le-a spus apostolilor săi: nu oricine îmi zice „Doamne! Doamne!” va intra în împărăţia...