În bisericile noastre sunt multe tablouri sau vitralii care evoca scena Buneivestiri (îngerul Gabriel care merge în vizită la Sfânta Fecioară Maria pentru a-i...

Cuvântul lui Dumnezeu din duminica trecută ne-a ajutat să înţelegem cât de important este ca acea candelă a vieţii noastre să aibă mereu uleiul...

(Predică ţinută în ziua de Crăciun la Liturghia de la ora 8.00, transmisă în direct la Radio Iaşi) Îmi amintesc mereu cu bucurie, chiar...

Cuvântul Domnului …ascultat Mt...

Lecturi: Ezechiel 18,25-28; Filipeni 2,1-11; Matei 21,28-32 Contextul Încă o dată ne întâlnim cu această parabolă a tatălui care cere celor doi fii...

Astăzi sfânta Biserică celebrează solemnitatea: Cristos, Regele universului. La data de 25 iunie 2009 toate posturile de radio şi de televiziune din lumea întreagă...

Într-o vreme neuitată,Într-un loc mai liniştit,A trăit un om odatăPrea bogat şi prea zgârcit.Iar la poarta casei saleSta şi Lazăr cel bolnav,Plin de bube şi de jale:Caz, desigur, foarte grav. Solidari erau toţi câiniiCu săracul întristat.Cei mai mulţi nici colţul pâinii ...

Cuvântul Domnului …ascultat In 8,21-30 „În acel timp, vorbind fariseilor, Isus le-a zis: “Eu...

Îmi amintesc că, într-o după amiază, coboram de pe Tabor, în taxi, alături de o călugăriţă în vârstă, din Portugalia. Nu am s-o uit...

Cuvântul Domnului …ascultat In 10,31-42 „În acel timp, iudeii, pentru a doua oară, au...

Cum stai cu încrederea? Predică la duminica a XXIX-a de Peste An (Anul C) Nu ştiu cum vi se pare dumneavoastră, dar în ceea...

Solemnitatea Sfintei Treimi… Dacă rămânem la această formulă abstractă, atunci ne va fi greu să ne imaginăm de ce anume acest titlu face conţinutul...

Dacă se coboară de pe Muntele Măslinilor spre Ghetsemani, pe la jumătatea distanţei se ajunge într-un loc numit Dominus Flevit. Aici, spune tradiţia, dar...

Lecturi: Isaia 55,6-9; Filipeni 1,20-24.27; Matei 20,1-16 Suntem în faţa unui pasaj evanghelic ce reflectă preocupările multor oameni de astăzi. Sunt mulţi cei...

Cuvântul Domnului …ascultat Mt 6,7-15 „În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi:...

Cuvântul Domnului …ascultat „În acel timp, Isus a zis iudeilor care crezuseră în...

Cuvântul Domnului …ascultat Mt 24,37-44 „În acel timp Isus le spuse: «Cum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi venirea Fiului...

(Lecturi: Sirah 27,30; 28,1-7; Romani 14,7-9; Matei 18,21-35) Lecturile din această duminică ne vorbesc despre iertare. Deja cu două secole înainte de venirea...

Cuvântul Domnului …ascultat Mt 28,1-10 „După ce a trecut sâmbăta, în zorii zilei întâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie s-au dus ca să vadă mormântul...

Cuvântul Domnului …ascultat Marcu 12,28b-34 „În acel timp, un cărturar s-a apropiat de Isus...

a. Isus numai ce înmulţise pâinile pentru mulţimile înfometate... Pentru cei care erau acolo, acest gest a fost unul extraordinar. Ei erau siguri că îl găsiseră...

Cuvântul Domnului …ascultat Lc 5,27-32 „În acel timp, trecând prin faţa unui punct...

(Predică ţinută în ziua de Paşte 2012 în Catedrala "Adormirea Maicii Domnului" din Iaşi, la liturghia de la ora 8.00) În ultimele zile am...

La patruzeci de zile după Paşte, sărbătorim Înălţarea lui Isus înviat la cer. Aceasta a fost ziua în care el s-a ridicat la cer sub...

Cuvântul Domnului …ascultat Luca 16,19-31 „În acel timp, Isus le-a spus fariseilor: "Era un...

„În seara primei zile a săptămânii, de frica iudeilor, ucenicii au încuiat uşile casei în care se aflau”. Această primă frază a Evangheliei pe care...

Cuvântul Domnului …ascultat Ioan 7,1-2.10.25-30 „În acel timp, Isus străbătea Galileea; el nu...

Cuvântul Domnului …ascultat Matei 26,14-25 „În acel timp, unul dintre cei doisprezece apostoli...

În a treia duminică a timpului de peste an evanghelistul Matei începe să ne vorbească despre lucrarea publică a lui Isus. Isus părăseşte Nazaretul...

Aş începe cu două întrebări: Dumneavoastră l-aţi descoperit pe Isus, în adevăratul sens al cuvântului? Dacă da, atunci cum l-aţi descoperit, ...