Litania Sf. Angela Merici

0
709

Astăzi, în ziua comemorării sfintei Angela Merici, vă propunem o litanie inchinată acestei sfinte, fondatoarea Congregaţiei URSULINELOR:

LITANIA SFINTEI ANGELA MERICI

Doamne, miluieşte-ne. Cristoase, miluieşte-ne!

Cristoase, auzi-ne. Cristoase, ascultă-ne!

Tată din cer, Dumnezeule,miluieşte-ne pe noi!

Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi!

Duhule Sfânt, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi!

Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Sfântă Marie, Mamă a lui Dumnezeu şi purtătoare de grijă a

maicii noastre, Sfânta Angela,

*roagă-te pentru noi!

Sfântă Angela Merici, *

St. Angela, înzestrată de Dumnezeu cu cele mai alese daruri, încă din copilărie, *

St. Angela, care te-ai dedicat trăirii virtuţilor din cei mai fragezi ani ai copilăriei, *

St. Angela, care ţi-ai păstrat mereu curăţia nepătată, *

St. Angela, care, prin dragostea ta pentru puritatea sfântă,

ai meritat numele care ţi s-a dat, *

St. Angela, care din copilărie ţi-ai găsit fericirea în singurătate, *

St. Angela, care ai trăit o viaţă de înger în casa părinţilor tăi, *

St. Angela, care zilnic ai experimentat în trupul tău suferinţele lui Isus, *

St. Angela, care ai avut acest dar de a împăca şi pe cei mai învrăjbiţi dușmani, *

St. Angela, care, la vârsta de 13 ani, ai devenit terţiară a Sfântului Francisc

şi ai rămas mereu fidelă*

St. Angela, care ai primit în dar rugăciunea şi contemplarea, *

St. Angela, care ai vizitat Ţara Sfântă, şi ai mers acolo

pe urmele însângerate ale paşilor lui Isus, *

St. Angela, care ai triumfat asupra ispitelor întinse de cel rău, *

St. Angela, care nu ai fost afectată de pierderea vederii în

timpul călătoriei în Ţara Sfântă, *

St. Angela, care ţi-ai recăpătat miraculos vederea pe Insula Candia, *

St. Angela, care ai fost rănită în dragostea ta pentru Dumnezeu

şi care ai fost vindecată prin aceeaşi dragoste, *

St. Angela, model de renunţare la sine şi de adevărată umilinţă, *

St. Angela, care, asemenea lui Iacob, ţi s-a îngăduit

să vezi scara misterioasă, *

St. Angela, aleasă de Dumnezeu să fii mama spirituală

a multor femei caste şi sfinte, *

St. Angela, Fondatoarea vestitei congregaţii a Ursulinelor, *

St. Angela, căreia Dumnezeu i-a promis că

congregaţia înfiinţată de tine va exista întotdeauna, *

St. Angela, care, plină de bucurie, ţi-ai încredinţat sufletul lui Dumnezeu, *

St. Angela, al cărei trup a rămas intact după moarte, *

St. Angela, patroana mamelor creştine, *

St. Angela, protectoarea tinerelor fete, *

St. Angela, maica noastră şi cea care intermediezi pentru noi la Dumnezeu, *

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, mântuieşte-ne, Doamne!

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra Ta păcatele lumii, ascultă-ne, Doamne!

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluieşte-ne pe noi!

Roagă-te pentru noi, slăvită sfântă Angela, maica noastră:

Ca să ne facem vrednici de făgăduinţele lui Cristos.

Să ne rugăm:

Doamne, care prin intermediul maicii noastre binecuvântate, Sfânta Angela,

ai permis ca acest ordin nou de fecioare consacrate să înflorească în cadrul

Bisericii Tale, prin mijlocirea ei, ajută-ne să o urmăm în virtuţile ei angelice şi,

lăsând deoparte cele lumeşti, să ne dovedim vrednici de fericirea veşnică.

Prin Cristos, Domnul nostru.

R. Amin.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ